Vahl skole - Kunnskapsløftet - Forsiden

Mål 21:

Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving

Kriterier for måloppnåelse

 • Kunne forskjellen på ulike sjangere innenfor skjønnlitteratur.
  Eks. novelle, roman, dikt, spenningsbøker, kriminalroman, reiseskildring, biografi, kjærlighetsromaner…..

 • Kunne regler for skriving av ulike sakspregede tekster, der innholdet er avpasset oppgaven og leseren

Se Nivå 1, 2 og 3 for målstige >>>

 

 

7 Trinn - Skriftlige tekster

 

Nivå 1
 • Kunne uttrykke tanker og følelser i skrift gjennom å skrive en fortelling
  Eks.: Skrive en novelle og bruke novellegenren: En fortettet historie med få personer, og et tydelig vendepunkt på slutten
 • Kunne skrive en disposisjon for ulike tekster, der eleven forbereder skrivingen v.h.a. et tankekart
Nivå 2
 • Kunne skrive en lengre fortelling der egne tanker framgår og ordforrådet varierer
  Eks.: Skrive en "roman" med tydelige personskildringer, skildringer av steder og langsom oppbygging av en historie.
 • Kunne skrive referat fra møter
Nivå 3
 • Kunne skrive en lengre fortelling der den skjønnlitterære sjangeren framstår med tydelig struktur.
  Eks.: Skrive en bok med tydelig genrevalg: reiseskildring, spenningsroman, biografi……
 • Kunne skrive et avisinnlegg eller en tale.